T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sertifika İşlemleri

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Sertifika, Yapımcı Belgesi ve İsteğe Bağlı Kayıt Tescil İşlemleri kapsamında, Mayıs 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni internet uygulaması ile, başvuru sahiplerinin e-Devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmelerini, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden gönderebilmeleri (e-imza taşımayan belgeler ayrıca ibraz edilecektir) ve gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elktronik belgenin düzenlenerek başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanacaktır. e-Belge web uygulamasına e-Devlet Kapısı üzeriden oturum açılacak ve bu sayede yeni bir üyelik oluşturulmasına gerek kalmayacaktır. Tüm başvuru, kontrol ve belge düzenleme iş ve işlemlerini web uygulaması üzerine taşıyan yazılım 31 Aralık 2017 tarihinde hizmete açılacaktır.


Not: Makbuzun aslı veya ıslak imzalı bir nüshası İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne elden teslim edildikten sonra başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öneli Not: Fuar/Etkinlik Sertifika Sureti başvuruları internet üzerinden yapılmayacaktır. Şahsen, sertifikanın fotokopisi ve Fuar/Etkinlik sözleşmesi ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurulması gerekmektedir.